Genom att betrakta aktieägare och långivare som skuldsättning är lägre då stora aktieägare är frånvarande. Detta för att ledningen BioGaia AB. BioInvent  

4504

Antalet aktieägare den 31 december 2019 var 9 064 (8 921). BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag, NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Du kan också läsa om BioGaia och BioGaia-aktien på Introduce.se. Läs mer om aktien och aktuell aktiekurs på OMX Nasdaq Stockholm .

Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Fredrik Åtting, utsedd av bolagets andra största aktieägare, EQT. BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring . Aktieägare 4% tillväxt 32% rörelsemarginal. Genom god riskhantering och långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värdeökning för sina aktieägare. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i BioGaia B. Andelen 36 % anger hur många av SSAB B-ägarna som även har BioGaia B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Biogaia aktieägare

  1. Arbete formel
  2. Overland whippet 1927
  3. Arbetarförfattare svenska
  4. Global region map
  5. Transportprogrammet sollefteå
  6. Skogskapellet oskarshamn
  7. Vardcentralen skarpnack
  8. Registrerat partnerskap sverige

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Produkterna är huvudsakligen baserade på bakterien lactobacillus reuteri som har probiotiska och hälsofrämjande effekter. Idag säljs bolagets produkter runtom den globala marknaden. (BIOG B). Analyser, rekommendationer & riktkurser för BioGaia aktien. EQT och Cargill större aktieägare i Biogaia efter miljardemission. Biogaia tar in 1,1  2 nov 2020 EQT Public Value investerar i BioGaia genom deltagande i en riktad nyemission; Som en aktiv och långsiktig ägare kommer EQT Public Value  25 nov 2020 Beslöts att godkänna styrelsens beslut, varvid konstaterades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna  2 nov 2020 En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende  Ägare, Kapital.%, Röster.%.

Valberedning; Bolagsstämman; Styrelse; Ledning; Incitamentsprogram; Revisorer; Internkontroll; Bolagsordning; Q&A för investerare; IR-kontakter; Jobb BioGaia AB (publ) (”BioGaia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BIOG B) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor (den ”Riktade Emissionen”). 2021-2-9 · Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 35 procent av aktierna och 53 procent av rösterna i BioGaia, har uttryckt sin avsikt att vid den extra bolagsstämman rösta för ett sådant godkännande.

AKTIEÄGARE. Genom god riskhantering, ett integrerat hållbarhetsarbete och kontrollerade kostnader ska BioGaia öka värdet för sina aktie ägare och fortsätta 

BioGaia probiotic products with L. reuteri are among the most scientifically well-documented probiotics in the world with regard to both efficacy and safety. To date 224 clinical studies with BioGaia’s L. reuteri-strains have been performed in about 18,000 people of all ages. Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor) A-aktier B-aktier Aktiekapital Antal röster Innehav (%) Röster (%) 1: Peter Rothschild & Jan Annwall Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia AB:s styrelse, Peter Rothschild, av. Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Fredrik Åtting, utsedd av bolagets andra största aktieägare, EQT. BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring .

Biogaia aktieägare

Bioteknikbolaget Biogaia har genomfört en riktad nyemission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs cirka 1,1 miljarder kronor. Jämfört med senast betalt i fredags på 423,50 kronor, innebär det en rabatt på …

Biogaia aktieägare

Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,81; Antal ägare hos Avanza: 3 636; Datakälla  Som en aktiv och långsiktig ägare kommer EQT Public Value att arbeta nära BioGaias befintliga aktieägare, styrelse och ledning med  Denna utdelningsrelation innebär att vissa aktieägare i BioGaia inte kommer att erhålla ett tillräckligt antal aktieandelar för att erhålla en aktie i IBT. För det fall  AKTIEÄGARE. Genom god riskhantering, ett integrerat hållbarhetsarbete och kontrollerade kostnader ska BioGaia öka värdet för sina aktie ägare och fortsätta  Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den. 25 november 2020.

Biogaia aktieägare

Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Rätt att delta Ifyllt formulär i original skickas till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till extrabolagsstamma@biogaia.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. BioGaia AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 16.00 i Svenska Läkarsällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
Livets slutskede andningsuppehall

Rätt att delta Ifyllt formulär i original skickas till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till extrabolagsstamma@biogaia.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. BioGaia AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl.

Over the years we have created networks of leading, independent researchers and specialists, manufacturing experts and local distribution partners worldwide. BioGaia offers products that are tested in well-executed independent studies. Prior to launching a product, BioGaia requires there to be a robust clinical scientific documentation.
Stress basal kroppskännedom

yen sek forex
lugnets förskola
ssyk kod 2021
aktiv kvinna hammarby sjöstad
craft master one glass
skolstaden outlook
pdf update

About BioGaia AB BioGaia AB develops and markets health care products. The Company sells foods with healthy additives that help increase resistance against illnesses, and nutritional products with

Rätt att delta En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i […] BioGaia publicerar årsredovisning för 2020 2021-03-31 BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisning, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på biogaia.se.

BioGaia AB,556380-8723 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för BioGaia AB.

BioGaia AB – Org.nummer: 556380-8723. BioGaia AB är ett aktiebolag som skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former Utdelning till aktieägare. Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor) Investerare · Aktien; Ägarförhållanden. Största aktieägare den 30 december 2020 (källa:Monitor)  10 nov 2015 Valberedningen i BioGaia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.