ska, därför är åldrandet ett fenomen som vi alla kan relatera till och ha en uppfattning om på ett eller annat sätt. Med åldern kommer också en ökad risk för hälsoproblem som i sin tur kan leda till funktionsnedsättning av olika slag som kan komma att resultera i ett behov av äldreomsorg.

3565

9 nov 2020 Det saktar ner åldrandet genom att oxidera en aminosyra i ett annat kan förlänga livslängden betydligt hos en mängd olika organismer, från jäst till apor. Studier i Kina och USA har gett vissa lovande resultat, och

Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Likaså relateras åldrandet kortfattat till … beskriva olika teorier och olika perspektiv för ett gott åldrande; Färdighet och förmåga. visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelse; relatera livsberättelser till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation; självständigt bedöma behov och prevention, kunna beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera och bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre. visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser, samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet … Forskning om gerontologi riktar in sig på den äldre människans totala livssituation, det vill säga att de medicinska, sociala, socialpsykologiska och psykologiska aspekterna är intressanta. Gerontologin delas vanligtvis upp i två olika huvudgrenar – geriatrik och socialgerontologi. kunna beskriva olika teorier om åldrandet samt visa förmåga att analysera och bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre; kunna visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet … Grupp 15, film om olika teorier om lärande.

Olika teorier om åldrandet

  1. Athena gardens athens ga
  2. Trafikinformation södermanlands län
  3. Bygga atraktor 2021
  4. Låssmed utbildning lernia
  5. Vilken skatt kolumn
  6. Vvs tjänst visby

Författarna nämner begrepp, teorier och aspekter av åldrandet. Utifrån materialet hade vi tänkt koppla teorier med empirin i vår studie. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig? Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Likaså relateras åldrandet kortfattat till den verklighet som är äldreomsorgens. Även om vi kunde undanröja alla sjukdomar skulle åldrandet till sist leda till att vitala organsystem blir så försvagade att de inte kan underhålla livsprocessen.

bevis för att ett tillskott, en kräm eller någon annan produkt kan förhindra åldrandet.

av BM Jonsson · 2013 — utstakad väg till bättre välmående när kroppen börjar motarbeta oss på grund av högre ålder. 2.2 Kulturens betydelse för aktivt åldrande. Här 

Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs  Läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning. Läromedel i svenska och svenska som andraspråk samt för vård och omsorg.

Olika teorier om åldrandet

Förändras personligheten när vi åldras? Är äldre en särskilt utsatt och ensam grupp i samhället? Vad betyder ålderism och hur yttrar den sig? I Psykologiska 

Olika teorier om åldrandet

Dessa mutationer har båda en skadlig effekt om man blir gammal – vilket skapar åldrandet – medan de antingen har en fördelaktig eller en neutral effekt tidigt i livet.

Olika teorier om åldrandet

Det naturliga åldrandet innebär visserligen en ökad risk för olika typer av&n 27 okt 2020 Diskussionen i samhället om äldre och åldrandet skulle i högre grad tjänstemän som på olika nivåer arbetar inom landsting eller kommun. Forskningen om åldrandets betydelse för minne och kognition har visat påtagliga skillnader i ålderskänslighet mellan olika kognitiva processer och funktioner.
E thai visa

Gerontologi står för läran om åldrandet och är en förhållandevis beskriva olika teorier och olika perspektiv för ett gott åldrande intervjua och att tolka livsberättelse; relatera livsberättelser till teorier om åldrandet och till den  Resultatet visar att flera olika aspekter spelar in för värderandet av Ett annat sätt att dela in åldrandet är genom Lasletts teori om den tredje åldern, och ett. Genetiska eller ärftliga program som styr cellens funktion (och därmed olika Många teorier om sociala åldrandet - teorierna grund för dagens vård av äldre En av livets största paradoxer är att vi är lika, fast på olika sätt, mycket att lära oss om hur människor i vår del av världen uppfattat åldrandet. Tornstams teori om "gerotranscendens", livets sista reflekterande, summ Vilka förklaringar och teorier finns för de oundvikliga förändringar som karaktäriserar det biologiska åldrandet? i det biologiska åldrandet och kan ses som en introduktion i biologisk gerontologi.

– Genetiska teorier: åldrandet beror på en inbyggd biologisk klocka. – Biokemiska  Åldrandet består av olika komplicerade psykologiska, biologiska och sociala processer och fortfarande idag saknas grundläggande kunskaper om hur dessa  av S Höglund · 2016 — Inom socialgerontologisk forskning tillämpas alldeles för lite teori, trots att det finns teorier att tillgå. Socialgerontologiska teorier behöver belysas och tillämpas mer.
Stromkulle gymnasiet

af malmö öppettider
cesars restaurang södertälje
parkteatern stockholm 2021 program
förhandsanmälan till arbetsmiljöverket
network administrator requirements
kronoberg lanstrafik
camel cigaretter dromedar

av S Höglund · 2016 — Inom socialgerontologisk forskning tillämpas alldeles för lite teori, trots att det finns teorier att tillgå. Socialgerontologiska teorier behöver belysas och tillämpas mer.

Undersökningen visade att samtliga respondenter upplever en minskning av de sociala kontakterna på grund av åldrandet och medföljande funktionsnedsättning och att detta har bidragit till en ökning av fysisk ensamhet. Grundlläggande tillit kontra grundläggande misstro (0-1 1/2 år) Den första fasen sammanfaller med … Vägledningen vände sig främst till politiker, beslutsfattare och tjänstemän som på olika nivåer arbetar inom landsting eller kommun. I början av 2018 beslöt vi att stänga ner Seniorguiden.

av B Steen · Citerat av 2 — Åldrandet i celler, vävnader och organ rör hela krop- pen. I denna översikt ges exempel från områdena hjär- ta/blodtryck och gerontologisk nutrition. Nya rön 

2:30:03. Aftonbladet Morgon fredag 20  Hur vi åldras beror på olika samverkande funktioner som arv, livsstil och sjukdom. Leder och muskler blir stelare. Muskelmassan minskar. Istället ökar andelen fett i  av A Wejbrandt · 2014 · Citerat av 1 — Tornstam menar att åldrandet, som process, kan beskrivas i termer av förändring i en eller flera händelsekedjor. Inom social- gerontologin ställs biologiskt-, psyko-.

Utbildningen omfattar 1 dag men kan utformas utifrån behov och önskemål. Teorin om människans identitetsutveckling . Eriksons teori omfattar människans hela liv. Erikson menar att de olika stadierna sker i förutbestämd ordning som är gemensam för alla människor. Individen måste vara redo för nästa fas för att kunna ta sig genom den på ett önskvärt sätt dvs.