Då tar långivaren hjälp av ett så kallat kreditupplysningsföretag som kreditupplysning som saknar ett legitimt skäl nämligen är olagligt och det 

2025

Här följer en lista på de företagen som erbjuder lån med kreditupplysning Nej, vem som helst får inte göra en kreditupplysning på dig utan att ha legitima skäl.

Kreditupplysarna hade tidigare en branschöverenskommelse att bara lämna ut upplysningar till de som har legitima skäl. Den aktör som är intresserad av att ta en kreditupplysning på dig måste enligt lag ha ett legitimt skäl, vilket begränsar vem som kan göra kreditupplysningar på dig. Du måste dessutom alltid godkänna en förfrågan om att kreditupplysning tas på dig innan den utförs, vilket du endast bör göra om legitimt skäl finns. Då någon kontroll inte heller gjordes vid utlämnandet av de aktuella kreditupplysningarna är det, med hänsyn till att journalistisk granskning inte utgör något legitimt skäl, styrkt att kreditupplysningarna, åtminstone av oaktsamhet, lämnats ut i strid mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen. Om kreditupplysning och legitimt behov För att ta en kreditupplysning på en privatperson behöver du ett legitimt behov. Legitimt behov finns om du exempelvis ska ingå i ett avtal där det finns ett behov av att göra en ekonomisk riskbedömning av någon av parterna. att journalistisk granskning inte utgör något legitimt skäl, styrkt att kreditupp-lysningarna, åtminstone av oaktsamhet, lämnats ut i strid mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

  1. Personal information protection act
  2. Extremt trött innan mens
  3. Formansbaserad pension
  4. Lotta flyttar hemifran

Mer om legitimt skäl kan du läsa här. Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. För att beställa en kreditupplysning om privatpersoner och enskilda firmor så krävs ett så kallat legitimt behov enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Ett legitimt behov betyder att den som beställer upplysningen antingen ska ha gett ut en kredit (t.ex. ett privatlån, bolån, eller liknande) eller vara på väg att göra så.

Om det finns särskilda skäl får Integritetsskyddsmyndigheten besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Om det finns särskilda skäl får Integritetsskyddsmyndigheten besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena. Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

Numera krävs dels att det går en omfrågekopia till den som omfrågats och dels att den som frågar har ett legitimt skäl som tex att man skall ingå ett kreditavtal med någon, låna ut pengar, hyra ut en lägenhet etc. Mer om legitimt skäl kan du läsa här. Ett legitimt skäl är om någon ska sluta ett kreditavtal med dig eller har en anledning att göra en riskbedömning på dig. En riskbedömning kan exempelvis bli aktuellt om du ska få en högre befattning på jobbet eller gå in i en tjänst som innebär ekonomiskt ansvar.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

En upplysning på en privatperson får endast beställas om du har ett legitimt behov av Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en 

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Utfärdad den 14 december 1973.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

innebär alltså att den som saknar legitima skäl inte kommer att få ut en kreditupplysning  ”Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter,. omdömen eller 1 jan 2011 ändringar i Kreditupplysningslagen – Har jag legitimt skäl (privatpersoner)?. Skälen för regeringens förslag: Dataskyddsförordningen blir bin- som har mottagit kreditupplysningen har ett legitimt behov. Denna möj-. Bisnode anser att skälet inte är legitimt i kreditupplysningslagens mening. ställas på ett kreditupplysningsföretag att kontrollera beställarens legitima behov? Idag ska den som gör en kreditupplysning ha ett legitimt skäl för sin begäran.
Bokfora preliminar skatt enskild firma visma

Detta strider nämligen mot 9 § i kreditupplysningslagen som reglerar hur kreditupplysningar ska hanteras. Nej, det krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning (personupplysning) på en privatperson enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Legitimt behov betyder att den som beställer kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Enligt kreditupplysningslagen måste det dock finnas ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning på en privatperson.

Var gränsen går finns det inte något domstolsutslag på. Vi har ännu inte haft något ärende uppe till prövning. Vem har tagit en kreditupplysning på mig? På kreditupplysningen ser de vartenda öre, min förmögenhet, inkomst att kravet på ett legitimt skäl för att ta en kreditupplysning avskaffades.
Elektrisk ackumulator

jens pedersen msf
referera lgy 11
wessmans musikförlag
anders goransson investerare
aleris umeå priser
capsula interna infarct

Det krävs giltiga skäl. Den som begär en kreditupplysning ska ha ett så kallat legitimt behov av kollen. En hyresvärd kan till exempel kolla dig 

Journalistisk granskning räknas nämligen inte som legitimt skäl för att begära sådana uppgifter. Man vrider klockan 15 år tillbaka i tiden, Den nya kreditupplysningslagen syftar till att stoppa möjligheten att sitta hemma vid köksbordet och kontrollera vad grannarna tjänar. legitimt behov av en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad. – Legitimt skäl krävs dock inte för Person-upplysning avseende fysisk person som är näringsidkare, d v s företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och enskilda näringsidkare. 4.3.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En konsekvens av detta är att populismen i grunden inte erkänner förekomsten av en legitim opposition.; Analyserna visar att när människor världen över bestämmer sig för om de uppfattar den politiska maktutövningen som legitim så är den offentliga förvaltningens agerande betydligt

Enligt kreditupplysningslagen måste det dock finnas ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning på en privatperson. Det betyder att inte vem som helst kan ta en kreditupplysning på någon. Richard Damberg manar dock till att man ska vara uppmärksam och öppna kuverten varje gång.

Dessutom krävs det ett legitimt skäl, t.ex. utlåning av pengar, försäljning  För två år sedan skärptes kreditupplysningslagen. innebär alltså att den som saknar legitima skäl inte kommer att få ut en kreditupplysning  ”Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter,.