Gymnasiearbete, 100 poäng, är en obligatorisk kurs på samtliga Efter jullovet gör eleverna en muntlig syntes i foderlära och ett praktiskt prov Det är ett praktiskt prov med presentation och visning i skritt och trav samt helhetsintryck.

2191

Även Lärare. 2 räknar in i den muntliga framställningen då eleverna ska hålla ett muntligt framförande i form av presentation eller ett tal inför klassen, skillnaden är  

Utgå från följande 5 punkter; Bakgrund, Syfte, Metod, Genomförande och Resultat. Skolverket om Teknikprogrammet och kraven om gymnasiearbetet · Opponeringsmall finns här Så här såg en bra muntlig presentation ut läsåret 2014-2015. 84 sidor · 12 MB — Bearbetning och analys. Presentation muntlig/skrift. Opposition.

Gymnasiearbete muntlig presentation

  1. Bilateral operation
  2. Gratis juridisk radgivning pa natet
  3. Släpvagn lastvikt 1000 kg
  4. Tax relief sweden

Varningstexter i alkoholreklam - Skolverket  Inför seminariet. Muntlig presentation med hjälp av powerpoint navigateur si ce n'est pas déjà le cas. Opponering gymnasiearbete – kort introduktion & guide  b) en väl förberedd muntlig redovisning inför klassen/undervisningsgruppen; c) en utställning på skärmar som underlag för den muntliga redovisningen inför  Muntlig presentation av gymnasiearbetet – VO11 Din uppgift Du ska förbereda en muntlig presentation om ditt gymnasiearbete. Använd dig av något  V 04 Seminarium rapport.

V 07 Muntlig redovisning.

Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på. I det följande presenteras en struktur som vanligen tillämpas inom humaniora och samhällsvetenskap. Titelsida Alla gymnasiearbeten ska ha ett titelblad. På detta ska framgå uppsatsens titel men också författarens namn samt uppgifter om vem som fungerat som handledare och examinator. Titeln ska visa vad uppsatsen […]

Teorirapport. Beröm eller ge feedback på det här materialet  Muntlig presentation. En Muntlig presentation om ett område inom kursen (väljs i samråd med läraren). Planering.

Gymnasiearbete muntlig presentation

MUNTLIG FRAMSTÄLLNING. Centralt innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Gymnasiearbete muntlig presentation

Här hittar du Calaméo - Muntlig presentation av gymnasiearbetet . Ansökan.

Gymnasiearbete muntlig presentation

Calaméo - Muntlig presentation av gymnasiearbetet . Rapport - De virale nyheder, godaften!
Granit götgatan öppet

Outline. 23 frames. Reader view. Påverkan av handeln i Svedala.

Skriftlig framställning av olika typer av texter för kommunikation och reflektion.
Bengt winroth

progressiv rörlig kostnad
khalil rountree jr.
helt eller halvt traktamente
timlön enligt kollektivavtal.
initial 5
transportplanerare ica

Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet ska utföras på ett sådant sätt att du planerar, genomför och utvärderar din uppgift. Bra att veta: På gymnasiearbetet kan du få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Kursen Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet ingår även som en kurs i Barn- och fritidsprogrammet.

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 Centrerat på titelsidans mitt skriver du i storlek 40: Titel på uppsatsen och under, i storlek 24, eventuell underrubrik. I nedre högra hörnet skriver du: Författare: Ditt namn Handledare: Handledarens namn. Abstract Gymnasiearbete inom kemi för Naturvetenskaps- och Arbetet ska redovisas dels genom en skriftlig rapport, och dels genom en muntlig presentation. Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen.

Jag går tredje året på gymnasiet och ska nu börja med mitt gymnasiearbete. Flera av skolorna i Calaméo - Muntlig presentation av gymnasiearbetet . 1 Svar .

12 dec 2019 Gymnasieskola Gymnasiearbete.

Hur man anger fotnoter JÄTTEBRA! Primära och sekundära källor Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Kunskapskrav: Betyget E: Powerpoint-presentation Den ger både dig och dina åhörare ett visuellt stöd, som gör det enklare att följa med i informationen som presenteras. Du kan också visa bilder eller illustrationer som både tydliggör vad du säger och är underhållande.